Predmet: F404 Klinička medicina I

Autor: Tanja Kovač - 16.06.2022.

Poštovani,

u prilogu su rezultati pismenog dijela ispita od 15.06.

Raspored za usmeni slijedi naknadno

doc. dr. sc. Tanja Kovač

Rezultati pismeni 15.06.