Predmet: F304 Ortopedija i kirurgija

Autor: Kovač Tanja - 28.06.2021.

Poštovani studenti, u prilogu su vam rezultati održanog pismenog.

Za studente koji su položili mogućnost usmenog je u srijedu 30.06.2021. u 17:30 sati.

doc.dr.sc. Tanja Kovač

FIZIOTERAPIJA 24.06.2021.xlsx