Predmet: F404 Klinička medicina I

Autor: Tanja Kovač - 13.06.2022.

Poštovani studenti,

u prilogu je raspored studenata za usmeni i pismeni dio ispita. Promjena termina usmenih ispita moguća je isključivo ukoliko se zamijenite s nekim iz željenog termina. Molim da mi eventualne zamjene javite e-mailom do sutra u 20h.

U slijedećoj obavijesti slijede kratke upute za usmeni dio ispita.

Puno sreće svima!

Lp

doc.dr.sc. Tanja Kovač

RASPORED ISPIT 15.06.