Predmet: U403 Osnove građanskog prava II

Autor: Belaj Ivan - 12.05.2021.

Mole se studenti/ice koji planiraju pristupiti 1. kolokviju iz kolegija Osnove građanskog prava, a koji će se održati 17.5.2021. od 16.00 sati u zgradi Veleučilišta, da se prijave za kolokvij putem OVOGA OBRASCA.

 

Rok za prijavu je 15.5.2021. nakon čega će na stranici kolegija biti objavljen raspored pisanja kolokvija u jednoj ili dvije grupe (ovisno o broju prijava).

 

Ivan Belaj, v. pred.