Predmet: F105 Fiziologija s patofiziologijom I

Autor: Davidović Cvetko Erna - 26.11.2020.

Sve prezentacije s predavanja prof Drenjančević koja su do sad održana dostupne su na Merlinu na stranici kolegija Fiziologija s patofiziologijom, te se redovito dodaju nove pred svako predavanje. Studenti koji imaju problem sa upisom u kolegij na Merlinu mogu se javiti na mail: erna@vevu.hr , pa ćemo vas upisati u kolegij.