Predmet: T503 Transportno pravo i špedicija

Autor: Šego Marijana - 19.10.2021.

Poštovani, prema odluci Veleučilišta i preporukama epidemiologa nastava će održati u prostorijama Veleučilišta i on line na poveznici  Click here to join the meeting, na način da studenti od A da studenti od A do Kov* dođu na nastavu fizički dok studenti od Kra* do Z slušaju predavanje preko Teamsa 

Slijedeci termin grupe se izmjenjuju.

 

Marijana Šego,mag.iur. pred.