Predmet: T503 Transportno pravo i špedicija

Autor: Gongeta Sanja - 07.02.2021.

Pisani dio ispita će se održati na e-kolegiju u sustavu Merlin.