Predmet: U403 Osnove građanskog prava II

Autor: Belaj Ivan - 16.04.2021.

Predavanje zakazano za 19.4.2021. u 16.00 sati održati će putem aplikacije MS Teams.