Predmet: F105 Fiziologija s patofiziologijom I

Autor: Davidović Cvetko Erna - 18.12.2020.

Vježbama za redovne studente koje će se održati u ponedjeljak 21.12.2020. možete pristupiti preko slijedećih poveznica:

vježbe za 3. grupu redovnih- s početkom u 8:00 h  Click here to join the meeting

vježbe za 4. grupu redovnih – s početkom u 11:20 h Click here to join the meeting