Predmet: F105 Fiziologija s patofiziologijom I

Autor: Davidović Cvetko Erna - 17.12.2020.

Vježbama za redovne studente koje će se održati u petak, 18.12. 2020. možete pristupiti preko slijedećih poveznica:

vježbe za 1.grupu redovnih s početkom u 8:00 h – poveznica: Click here to join the meeting

vježbe za 2.grupu redovnih s početkom u 11:20 h – poveznica: Click here to join the meeting