Predmet: F105 Fiziologija s patofiziologijom I

Autor: Davidović Cvetko Erna - 29.11.2020.

Vježbama koje će se održati 30. 11.2020. za studente 3. grupe redovnih s početkom u 8:00, te  moguće je pristupiti slijedeći poveznicu:

Click here to join the meeting