Predmet: U406 Njemački jezik IV

Autor: Papa Dubravka - 08.02.2021.

PISMENI I USMENI ISPIT IZ KOLEGIJA NJEMAČKI JEZIK 1,2,3,4 NA ISPITNOM ROKU 9.2.2021. u 16 SATI ODRŽAVA SE ONLINE NA POVEZNICI meet.google.com/shq-xabh-iih

 

Studenti koji pristupaju ispitu online dužni su osigurati računalo, mikrofon, kameru i internet vezu. Ispit nećete moći pisati ako se na poveznicu prijavite na mobilnom uređaju. Dužni ste osigurati audio-video vezu tijekom čitavog ispita ( oko 40 minuta). Detaljne upute slijede nakon urednog pristupanja platformi google meet.