Predmet: U406 Njemački jezik IV

Autor: Papa Dubravka - 03.09.2021.

Pismeni i usmeni ispit iz predmeta Njemački jezik 4 održat će se:

u utorak 7. rujna 2021. u 16 sati dvorana 109

 

Dubravka Papa