Predmet: 238634 Prehrana u sportu, rekreaciji i wellness-u

Autor: Administrator - 31.03.2021.

Online predavanje do kraja semestra iz kolegija Prehrana u sportu rekreaciji i wellnessu kod Ivane Čolak dr. med., će se održavati putem linka:

 

Click here to join the meeting   

 

Studenti se prijavljuju putem svog AAI e-identiteta.