Predmet: F203 Fiziologija s patofiziologijom II

Autor: Davidović Cvetko Erna - 12.05.2021.

Svi materijali potrebni za učenje i usvajanje ishoda učenja kolegija, uključujući sve prezentacije održanih predavanja (prof dr sc Ines Drenjančević i prof dr sc Jerka Barbića) i vježbi postavljeni su na Merlin u okviru e-kolegija Fiziologija s patofiziologijom.