Predmet: 238620 Fizioterapija u sportu i rekreaciji I

Autor: Brumnić Vesna - 03.11.2020.

Poštovani,
za seminar iz kolegija Metode fizioterapije u sportu i rekreaciji I se spojite 03.11.2020. u 16:00h na sljedeći link:
Sastanak u aplikaciji Microsoft Teams
Join on your computer or mobile app

Kliknite ovdje za pridruživanje sastanku

Brumnić