Predmet: 238620 Fizioterapija u sportu i rekreaciji I

Autor: Brumnić Vesna - 21.10.2021.

Poštovani,
studenti koji nisu u mogućnosti dana 22.10.2021. u 15:20 prisustvovati na seminarima koje vodi kolegica Nada Čajkovac iz kolegija Metode fizioterapije u sportu i rekreaciji l, molim da se spoje preko dolje navedenog linka.
Microsoft Teams sastanak
Pridružite se pomoću računala ili aplikacije za mobilne uređaje

Kliknite ovdje da biste se pridružili sastanku

Brumnić Vesna