Predmet: F105 Fiziologija s patofiziologijom I

Autor: Davidović Cvetko Erna - 23.11.2020.

Ispit u izvanrednom ispitnom roku će se održati preko platforme MS Teams. Studenti koji su prijavili ispit su uključeni u tim IZVANREDNI ISPITNI ROK, koji će vidjeti nakon što se svojim AAI identitetom logiraju u MS Teams.  U timu je postavljena poveznica na test koji je aktivan 24.11.2020. od 14:00 do 15:00 h, te mu se može pristupiti samo u tom periodu.