Predmet: U405 Lokalna samouprava

Autor: Gažo Nives - 28.04.2021.

Ispravak I. kolokvija iz kolegija Lokalna samouprava za izvanredne studente održat će se dana 30.04.2021. godine s početkom u 15,30h.

 

Ispravak kolokvija će se provoditi u usmenom obliku putem programa Microsoft Teams u grupama.

Studenti mogu pristupiti ispravku I. kolokvija putem poveznice Click here to join the meeting.

 

Raspored po grupama bit će izrađen naknadno, po izvršenim prijavama, i objavljen na dan 29.04.2021. godine na web stranici kolegija.

 

Kako bi mogli pristupiti kolokviju, mole se studenti da dostave prijave za ispravak kolokvija na mail adresu nives.gazo@gmail.com, i to najkasnije do 12,00h u četvrtak 29.04.2021. godine.

 

Ispravku kolokvija mogu pristupiti i studenti koji nisu bili u mogućnosti pristupiti ispravku I. kolokvija.

 

  • Navedenu prijavu studenti trebaju poslati korištenjem službene e-mail adrese koju su dobili prilikom upisa na studij. U protivnom prijava se neće smatrati važećom.

 

 

Studenti su prije početka kolokvija obvezni osigurati

  1. dokument za identifikaciju (indeks ili osobna iskaznica),
  2. tehničke uvjete za održavanje kolokvija (kameru – za uspostavu video veze, mikrofon – za uspostavu audio veze, adekvatan prostor – bez buke, ometanja i nazočnosti drugih osoba).

 

Nives Gažo