Predmet: U405 Lokalna samouprava

Autor: Gažo Nives - 31.05.2021.

Obavještavaju se studenti (redovni i izvanredni) kako će se ispravak kolokvija iz kolegija Lokalna samouprava održati u utorak, 08. lipnja 2021. godine s početkom u 15,30h u službenim prostorijama Veleučilišta, sve prema rasporedu.