Predmet: U405 Lokalna samouprava

Autor: Gažo Nives - 04.05.2021.

Povodom obavijesti od 28.04.2021. godine o održavanju II. kolokvija za izvanredne studente dana 05.05.2021. godine, obavještavaju se studenti kako će se II. kolokvij održati prema sljedećim grupama:

 

GRUPA 1 – pristupanje kolokviju u 15,05h

1. Katarina Pavić

2. Branka Mišić

3. Branimir Farkaš

4. Josipa Vidović

 

GRUPA 2 – pristupanje kolokviju u 15,30h

1. Danijel Šarkić

2. Toni Cikač

3. Marko Bilić

 

GRUPA 3 – pristupanje kolokviju u 15,50h

1. Ana Vranjić

2. Katarina Val

3. Marija Kosijer

 

GRUPA 4 – pristupanje kolokviju u 16,10h

1. Damir Mustapić

2. Marinela Topić

3. Mario Rončević

 

GRUPA 5 – pristupanje kolokviju u 16,30h

1. Tatjana Šaronja

2. Daria Dragičević

3. Marija Tomljenović

 

GRUPA 6 – pristupanje kolokviju u 16,50h

1. Ljiljana Bataković

2. Sara Gelo

3. Danijel Martinović

 

GRUPA 7 – pristupanje kolokviju u 17,10h

1. Ivan Klarić

2. Luka Đurašinović

3. Dino Majstorović

 

GRUPA 8 – pristupanje kolokviju u 17,30h

1. Matej Maričić

2. Dejana Jurić

3. Sonja Kolak

 

GRUPA 9 – pristupanje kolokviju u 17,50h

1. Tatjana Nikolić

2. Marina Ostojić

3. Zlatko Kvesić

 

GRUPA 10 – pristupanje kolokviju u 18,10h

1. Saša Kosić

2. Luka Ćurić

3. Mario Stipić

 

GRUPA 11 – pristupanje kolokviju u 18,30h

1. Doroteja Dufek

2. Štefica Juroš Oborović

3. Marko Ivić

 

GRUPA 12 – pristupanje kolokviju u 18,50h

1. Branka Mišić

2. Natalija Marinčić

3. Dominik Budić

4. Marija Bagarić

 

Podsjećaju se studenti kako će se kolokvij provoditi u usmenom obliku putem programa Microsoft Teams te da kolokviju mogu pristupiti putem sljedećeg linka Click here to join the meeting.

 

Mole se studenti da se pridržavaju satnice i rasporeda pristupanja kolokviju.

 

Studenti su prije početka kolokvija obvezni osigurati

1. dokument za identifikaciju (indeks ili osobna iskaznica),

2. tehničke uvjete za održavanje kolokvija (kameru – za uspostavu video veze, mikrofon – za uspostavu audio veze, adekvatan prostor – bez buke, ometanja i nazočnosti drugih osoba).

 

 

Nives Gažo