Predmet: F501 Fizioterapija u reumatologiji

Autor: Janković Slavica - 09.11.2020.

Poštovani studenti,

link za prijavu na seminare je:
Od 14 do 16 h redovni studenti – 1 seminarska grupa
Od 16 do 18 h izvanredni studenti
S poštovanjem,
dr. sc. Slavica Janković, v .pred.