Predmet: F105 Fiziologija s patofiziologijom I

Autor: Administrator - 09.11.2020.

Poveznica za online predavanje

 

Join Microsoft Teams Meeting

 

(Preporučujemo studentima da prvo instaliraju aplikaciju MS Teams na svoje računalo. tj. da se poveznica ne pokreće iz preglednika.)

 

Prijava na MS Teams vrši se s AAI e-identitetom