Predmet: 238620 Fizioterapija u sportu i rekreaciji I

Autor: Brumnić Vesna - 29.10.2020.

Poštovani studenti,

poveznica za online predavanje je sljedeća:

 

Join Microsoft Teams Meeting

 

(Preporučujemo studentima da instaliraju aplikaciju MS Teams na svoje računalo. tj. da se poveznica ne pokreće iz preglednika.)

 

Prijava na MS Teams vrši se s AAI e-identitetom.

 

Predavanje će biti 29.10.2020. u 16:00h,

 

Brumnić