Predmet: U403 Osnove građanskog prava II

Autor: Belaj Ivan - 23.04.2021.

1. kolokvij za redovne studente održati će se 6.5.2021. u 9.30 sati na Veleučilištu (dvorana 111).

 

Ivan Belaj, mag. iur., v.pred.