Nositelj kolegija:

Izvođač kolegija:

U303 Osnove građanskog prava I

U403 Osnove građanskog prava II