Objavljeno: 01.03.2022.

Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru i Studentski poduzetnički inkubator Veleučilišta organiziraju Okrugli stol na temu DEMOGRAFIJA – stanje, izazovi i rješenja“.

Okrugli stol održat će se 16. ožujka 2022. godine u 12.00 sati na Veleučilištu „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru, Županijska 50, Videokonferencijska dvorana P04.

Sudionici Okruglog stola su:

  1. Damir Dekanić, dipl. ing., Vukovarsko-srijemska županija
  2. dr. sc. Dražen Živić, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
  3. dr. sc. Višnja Bartolović, prof. v. š., Sveučilište u Slavonskom Brodu
  4. mr. sc. Dorotea Telarović, Regionalni centar kompetentnosti VirtuOS u Osijeku
  5. dr. sc. Sandra Mrvica Mađarac, prof. v. š., Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru

Moderatorica Okruglog stola – dr. sc. Mira Majstorović, pred., Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru

Pozivamo Vas da svojom nazočnošću obogatite sadržaj Okruglog stola koji ima cilj da kroz razmjenu stručnih znanja i iskustava, dosadašnjih istraživanja i analiza doprinese kreiranju novih demografskih rješenja i demografskoj revitalizaciji Slavonije i Baranje te Vukovarsko-srijemske županije.