Objavljeno: 16.06.2016.

ZAŠTO ERASMUS+?  Zašto ne!

Mobilnostima kroz Erasmus+ program studentima se uz mogućnost studiranja, stjecanja praktičnih znanja nudi iskustvo života u međunarodnom okružju, čime se stječe multikulturalno iskustvo te razvijaju osobne mogućnosti i vještine za prilagodbu tržišnim uvjetima kako u zemlji tako i u inozemstvu. Uz ECTS sustav omogućeno je jednostavno prihvaćanje mobilnosti i transfer bodova stečenih tijekom studijskog boravka izvan domovine. Nezaboravna je neformalna strana doživljaja s mobilnosti.

Erasmus+ nudi mogućnosti međunarodne mobilnosti za pojedince te međunarodne suradnje za organizacije, među ostalim:

– provođenje razdoblja studija u inozemstvu,
– obavljanje stručne prakse u inozemstvu
– stručna usavršavanja i osposobljavanja osoblja u inozemstvu
– rad na međunarodnim projektima usmjerenima na modernizaciju i internacionalizaciju sektora obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta.

MOGUĆNOSTI ZA STUDENTE

Studiranje u inozemstvu središnji je dio programa Erasmus+ te se pokazalo da ima pozitivan učinak na kasnije mogućnosti zapošljavanja. Predstavlja i priliku za poboljšanje jezičnih vještina, stjecanje samopouzdanja i neovisnosti te upoznavanje nove kulture.
Studenti na preddiplomskoj, diplomskoj ili doktorskoj razini obrazovanja mogu iskoristiti mogućnosti programa Erasmus+.
Program Erasmus+ pomaže u organizaciji razmjena studenata i doktorskih kandidata unutar zemalja sudionica programa Erasmus+ te između partnerskih zemalja.

Studiranje u inozemstvu

Studirajući u inozemstvu u okviru programa Erasmus+ možete poboljšati svoje komunikacijske, jezične i međukulturalne vještine te razviti “meke vještine” koje će veoma cijeniti budući poslodavci.
Program Erasmus+ pruža i mogućnost kombiniranja stručne prakse sa studiranjem u inozemstvu.
Vaše razdoblje provedeno na studiju u zemlji sudionici možete kombinirati s pripravništvom kako biste stekli radno iskustvo, koje postaje sve važnije prilikom ulaska na tržište rada.
Pristup Jezičnoj potpori na internetu u okviru programa Erasmus+ pomoći će vam u učenju jezika potrebnog za vaš studij ako se krećete između dviju zemalja sudionica.
Više o jezičnoj potpori na: http://erasmusplusols.eu/hr/
Studenti sa fizičkim, psihičkim ili zdravstvenim poteškoćama mogu se prijaviti za dodatnu financijsku potporu nakon što su odabrani za studij u inozemstvu.

Stručne prakse u inozemstvu

Program Erasmus+ podupire pripravništva (stručna praksa, stažiranje itd.) u inozemstvu za studente koji su upisani u programe visokog obrazovanja (preddiplomske i diplomske studije u ustanovama visokog obrazovanja) u zemlji sudionici. Ove se mogućnosti nude i studentima koji su nedavno diplomirali.

Odrađujući pripravništvo u inozemstvu u okviru programa Erasmus+ uz unapređenje svojih komunikacijskih, jezičnih i međukulturnih vještina dobit ćete priliku i za unapređenje svojih mekih vještina koje budući poslodavci vrlo cijene, kao i za razvijanje poduzetničkog načina razmišljanja.

JEZIČNA POTPORA

Pristup Jezičnoj potpori na internetu u okviru programa Erasmus+ pomoći će vam u učenju jezika potrebnog za vaš studij ako se krećete između dviju zemalja sudionica ili jezika koji se govori na vašem radnom mjestu.
Više o jezičnoj potpori na: http://erasmusplusols.eu/hr/

MOGUĆNOST ZA OSOBLJE

Osoblje (podučavanje)

Program Erasmus+ pruža mogućnosti za podučavanje na obrazovnim institucijama u inozemstvu. Osoblje koje radi u obrazovnom sektoru i pojedinci koji rade izvan sektora mogu razmijeniti svoje znanje i iskustvo koristeći mogućnosti koje pruža program Erasmus+.
Mogućnosti poučavanja u inozemstvu u okviru programa Erasmus+ dostupne su u obrazovnim institucijama na svim razinama.Osoblje (osposobljavanje)Program Erasmus+ pruža mogućnosti osposobljavanja nastavnom i nenastavnom osoblju koje radi u sektoru obrazovanja. Razdoblje osposobljavanja u inozemstvu može obuhvaćati razdoblja stažiranja i promatranja rada u inozemstvu te posebne tečajeve osposobljavanja.
U okviru programa Erasmus+ osobama zaposlenim u obrazovanju, odnosno nastavnom i nenastavnom osoblju, omogućuje se stručno usavršavanje.
Stručno usavršavanje u inozemstvu može uključivati razdoblja praćenja ili promatranja rada, programe profesionalnog razvoja ili tečajeve za usavršavanje određenih kompetencija.
U okviru programa Erasmus+ podupire se stručno usavršavanje u odgojno-obrazovnim ustanovama i relevantnim organizacijama izvan obrazovnog sektora.
Mogućnosti sudjelovanja u aktivnostima profesionalnog razvoja dostupne su svim osobama zaposlenim u obrazovnom sektoru.
Izvor informacija: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_hr