Objavljeno: 08.03.2023.

Međunarodni dan žena obilježava se svake godine 8. ožujka. Dan je to kada se slave društvena, ekonomska i politička dostignuća pripadnica ženskog spola . Ideja o obilježavanju dana posvećenog ženama javila se u doba ubrzane industrijalizacije kada su prevladavali teški radni uvjeti. Tekstilne su radnice 8. ožujka 1857. godine u New Yorku održale javne demonstracije prosvjedujući zbog loših uvjeta rada i niskih plaća.

Danas, položaj žena u društvu još je uvijek daleko od ravnopravnog s muškarcima. Diskriminacija i nasilje postoje, ne samo u dijelovima svijeta u kojima se ženama sistematski krše temeljna ljudska prava, već i u razvijenim demokracijama. Stoga se ustrajno promiče svijest o tome da ravnopravnost nema alternativu te da je svaka diskriminacija apsolutno neprihvatljiva.

Povodom obilježavanja ovogodišnjeg Međunarodnog dana žena Europski parlament naglašava njihovu ključnu ulogu tijekom korona krize. Žene su predvodnice u borbi protiv pandemije koronavirusa, među ostalim i zato što prevladavaju u obrazovnom i zdravstvenom sektoru. Mnoge su također teško pogođene jer su na nesigurnim radnim mjestima koja su nestala ili su se promijenila zbog krize.

U ime Podružnice Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja i Uprave Veleučilišta “Lavoslava Ružička” u Vukovaru, našim dragim studenticama, kolegicama, suradnicama  i  prijateljicama čestitamo  Međunarodni dan žena!

Međunarodni dan žena 2021