Objavljeno: 19.01.2022.

Veleučilište ,,Lavoslav Ružička“ u Vukovaru domaćin je VII. međunarodne znanstveno-stručne studentske konferencije SKEI 2022, koja će se održati 12. svibnja 2022. godine u Vukovaru. Prilika je ovo za sve studente da u koautorstvu sa svojim profesorima daju doprinos struci za koju se obrazuju.

Glavna tema konferencije je „Visoko obrazovanje u vrijeme pandemije“ i obuhvaća tematska područja iz menadžmenta i poduzetništva, marketinga, trgovine, informatike, prava, ekonomije i financija, digitalizacije te biomedicine i zdravstva.

Partneri konferencije su Univerza v Novem Mestu iz Republike Slovenije, Visoka škola modernog biznisa – MBS iz Republike Srbije, Sveučilište/Univerzitet VITEZ Travnik,  BLC Banja Luka College i Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra iz Bosne i Hercegovine.

Svi prihvaćeni radovi će biti objavljeni u Zborniku radova sa SKEI 2022 konferencije.

Odabrani radovi, prema mišljenju recenzenata, će biti objavljeni u SKEI – Međunarodnom interdisciplinarnom časopisu – https://hrcak.srce.hr/SKEI

Pozivamo sve zainteresirane studente da se aktivno uključe u rad konferencije.

Sve dodatne informacije mogu se pronaći na sljedećoj poveznici: https://www.vevu.hr/skei2022/