SKEI 2022 – Informacije

Pod pokroviteljstvom Veleposlanstva države Izrael

 

Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru s partnerima

Univerzitet VITEZ Travnik
Univerza v Novem Mestu
Visoka škola modernog biznisa

vas poziva na

VII. međunarodnu znanstveno-stručnu studentsku konferenciju

SKEl2022

„VISOKO OBRAZOVANJE U VRIJEME PANDEMIJE“

12. svibnja 2022. godine

Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru vas poziva na VII. međunarodnu znanstveno-stručnu studentsku konferenciju SKEI 2022 koja će se održati 12. svibnja 2022. u Vukovaru.

Glavna tema konferencije je VISOKO OBRAZOVANJE U VRIJEME PANDEMIJE sa sljedećim tematskim područjima:

 • Menadžment i poduzetništvo
 • Marketing
 • Trgovina
 • lnformatika
 • Pravo
 • Ekonomija i financije
 • Digitalizacija
 • Biomedicina i zdravstvo

KONTAKTI:

E-mail: skei2022@vevu.hr

Telefon: +385 91 444 69 35 – dr. sc. Mirjana Nedović, prof. v. š. – tajnica konferencije;

+385 91 444 69 19 – dr. sc. Sanja Gongeta, prof. v. š. – Prodekanica za stručni i znanstvenoistraživački rad i međunarodnu suradnju

DOMAĆIN KONFERENCIJE:

Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru

PARTNERI KONFERENCIJE:

 • Sveučilište/Univerzitet VITEZ Travnik, Bosna i Hercegovina
 • Visoka škola modernog biznisa – MBS, Republika Srbija
 • Univerza v Novem Mestu, Republika Slovenija
 • BLC Banja Luka College, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
 • Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra, Bosna i Hercegovina

VAŽNI DATUMI:

Prijava sažetka: 4. veljače 2022. godine na e-mail: skei2022@vevu.hr
Odgovor o prihvaćanju/neprihvaćanju sažetka: 11. veljače 2022.
Dostava cjelovitih radova: 11. ožujka 2022.
Obavijest o recenziji radova: 25. ožujka 2022.
Dostava konačne verzije rada (nakon recenzije): 8. travnja 2022.
Konferencija: 12. svibnja 2022.

JEZIK KONFERENCIJE: hrvatski, slovenski, srpski, bosanski i engleski

Svi prihvaćeni radovi će biti objavljeni u Zborniku radova sa SKEI 2022 konferencije.
Odabrani radovi, prema mišljenju recenzenata, će biti objavljeni u SKEI – Međunarodnom interdisciplinarnom časopisu – https://hrcak.srce.hr/SKEI

UPUTE ZA PISANJE RADOVA:

 • Na jednom radu mogu biti jedan student i mentor
 • Jedan student može poslati najviše 3 rada
 • Broj stranica: od 8 do 12
 • Upute za pisanje radova: ovdje

KOTIZACIJA

Studenti partnerskih ustanova ne plaćaju kotizaciju za sudjelovanje na konferenciji. Sudionici samostalno snose troškove putovanja i smještaja. Za ostale sudionike, kotizacija iznosi 50 EUR u kunskoj protuvrijednosti na dan uplate. Rok za plaćanje kotizacije – 1. svibnja 2022. Informacije o uplati kotizacije možete dobiti na e- mail skei2022@vevu.hr.

ODBORI: Programski i organizacijski odbor