Objavljeno: 11.05.2022.

Prošloga tjedna naše je Veleučilište uspostavilo suradnju na ERASMUS području s novim ERASMUS+ partnerom iz Slovačke – Ekonomskim fakultetom iz Košica. Suradnja je pokrenuta na inicijativu Katedre za zajedničke predmete. Predsjednik Katedre dr. sc. Borislav Marušić, prof. v. š. održao je tom prigodom seriju predavanja iz poslovnoga engleskog jezika, kao i osobnih financija

Ekonomski fakultet je dio Tehničkoga Veleučilišta u Košicama, koje se uz spomenuti fakultet sastoji od Fakulteta za rudarstvo, ekologiju, kontrolu procesa i geotehnologiju, Fakulteta za materijale, metalurgiju i recikliranje, Fakulteta strojarstva, Fakulteta elektrotehnike i informatike, Građevinskog fakulteta, Fakulteta proizvodnih tehnologija i Fakulteta za zračni promet. Ekonomski fakultet u Košicama je institucija, koja ima više od 1.000 redovnih i izvanrednih studenata, a nudi studije Financija, Bankarstva, Investiranja te Ekonomije i menadžmenta u javnoj administraciji, na sve tri razine visokoga obrazovanja. Kao najznačajnija institucija toga tipa, Ekonomski fakultet u Košicama svojim djelovanjem daje znatan obol ekonomskom razvoju istočnoga dijela Republike Slovačke.

Ostvareni inicijalni kontakt predstavlja dodatni korak Veleučilišta u smjeru njegove internacionalizacije, a planiramo i buduće aktivnosti vezane za suradnju dvije visokoobrazovne institucije.