Objavljeno: 10.10.2021.

PODZASTUPLJENE SKUPINE SUDIONIKA

 

Veleučilište podržava jednakost svih sudionika mobilnosti i time dodatno potiče osobe s manje mogućnosti odnosno osobe koje dolaze iz nepovoljnijih sredina ili se nalaze u jednoj od situacija za koju smatraju da ih ograničava ili sprječava u sudjelovanju u transnacionalnim aktivnostima iz sljedećih razloga:

  • posebne potrebe:  osobe s psihičkim ( kognitivnim, povezanim s učenjem), fizičkim, osjetilnim ili drugim posebnim potrebama
  • obrazovne poteškoće mladi ljudi s poteškoćama u učenju osobe koje prijevremeno napuštaju sustav obrazovanja niskokvalificirane odrasle osobe mladi ljudi s lošim rezultatima u procesu obrazovanja
  • ekonomske prepreke osobe s niskim standardom života, niskim prihodima, ovisni o sustavu socijalne skrbi ili beskućnici, mladi ljudi koji su dugoročno nezaposleni ili siromašni osobe koje su u dugovima ili imaju financijskih problema
  • kulturološke razlike useljenici ili izbjeglice ili osobe podrijetlom iz obitelji useljenika ili izbjeglica pripadnici nacionalnih ili etničkih manjina osobe koje imaju poteškoće s jezičnom i kulturološkom prilagodbom
  • zdravstveni problemi osobe s kroničnim oboljenjima, teškim bolestima ili psihijatrijskim oboljenjima
  • socijalne prepreke osobe koje su žrtve diskriminacije na temelju spola, dobi, etničkog podrijetla, vjere, seksualne orijentacije, invaliditeta itd., osobe s ograničenim društvenim vještinama i asocijalnim ili rizičnim ponašanjem osobe u opasnim situacijama (bivši zločinci bivši ovisnici o drogama ili alkoholu mladi i/ili samohrani roditelji siročad)
  • zemljopisne prepreke ljudi iz udaljenih ili ruralnih područja ljudi koji žive na malim otocima ili u perifernim regijama ljudi iz problematičnih gradskih zona ljudi iz udaljenih područja (ograničeni javni prijevoz, loša infrastruktura

Program Erasmus+ promiče  jednakost i uključivanje navedenih skupina korisnika olakšavanjem pristupa pomoću dodataka unutar financijskih potpora za sudjelovanje u mobilnostima osiguranim za podzastupljene i ranjive skupine u visokom obrazovanju.

Vrste Posebnih kategorije i dodataka provjerite na dokumentu:  Iznosi financijske potpore za Ključnu aktivnost 1: Mobilnost studenata i (ne)nastavnog osoblja – projekti mobilnosti između programskih zemalja (KA103) utvrđeni od strane Agencije za mobilnosti i programe EU i vrijede za mobilnosti unutar projekata 2020-KA103.

Statuse za koje možete dobiti dodatak u kategoriji  Studenti u nepovoljnom položaju određene su Odlukom Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru o kategorijama nepovoljnog položaja studenata za ostvarivanje dodatnih sredstava podrške za mobilnosti unutar projekta 2020-KA103, donesenom od strane Erasmus povjerenstva našeg Veleučilišta. Iz navedenog je utvrđeno  prihvaćanje svih mogućih navedenih kategorija preporučenih od strane AMPEU. Utvrđivanje ovih statusa temeljit će se na priloženoj dokaznoj dokumentaciji iz gore navedenog dokumenta, a koja se traži za pojedini status za koji se izjašnjavate da vam pripada.

DOSTUPNI DODACI ODOBRENIM POTPORAMA

Kategorije dodataka za studente:

  1. Dodatak studentima za stručnu praksu
  2. Dodatak studentima u nepovoljnom položaju

Ove dvije vrste dodataka međusobno su isključive.

Kategorije dodataka potpori za osoblje su:

Potpore za članove osoblja s posebnim potrebama

Potpore za Izvanredne troškove  u kategoriji visoki troškovi putovanja

Upute za ove kategorije dostupne su također u dokumentu Iznosi financijske potpore za Ključnu aktivnost 1: Mobilnost studenata i (ne)nastavnog osoblja – projekti mobilnosti između programskih zemalja (KA103).

 

DODATNE POTPORE

Osim dodataka, posebna kategorija dodatne potpore dostupna za studente s posebnim potrebama:

Osobe s posebnim potrebama koje sudjeluju u mobilnosti su studenti i članovi osoblja čije fizičke, mentalne ili zdravstvene okolnosti su takve da njihovo sudjelovanje u programu ne bi bilo moguće bez dodatne financijske potpore.

Ovakve dodatna financijska potpora za dodatne troškove koji nastaju tijekom mobilnosti potrebna zasebna prijava

prije odlaska na mobilnost uz podršku Erasmus koordinatora direktno nacionalnoj agenciji!

Informacije dostupne ovdje.