Objavljeno: 01.02.2024.

Na 2. redovitoj sjednici Zbora veleučilišta održanoj u prosincu 2023. godine u prostorijama Veleučilišta Edward Bernays izabrani su novi potpredsjednici Zbora veleučilišta za razdoblje 2023. – 2027.

Na prijedlog predsjednika Zbora veleučilišta izv. prof. dr. sc. Damira Juge za potpredsjednika iz reda javnih veleučilišta imenovan je dekan Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru doc. dr. sc. Željko Sudarić, prof. struč. stud., a za potpredsjednicu iz reda privatnih veleučilišta imenovana je dekanica RIT Croatia dr. sc. Irena Guszak. Na tim pozicijama zamijenit će dosadašnje potpredsjednike, dekanicu Veleučilišta PAR doc. dr. sc. Gordanu Nikolić te dekana Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Krešimira Rotima, kojima se Zbor veleučilišta ovom prigodom zahvaljuje na njihovom dosadašnjem angažmanu te doprinosu radu i razvoju studija u Republici Hrvatskoj.

Zbor veleučilišta Republike Hrvatske tijelo je u hrvatskom sustavu visokog obrazovanja koje čine dekani svih veleučilišta koja djeluju u Republici Hrvatskoj i koja izvode stručne studije na tri razine: stručne kratke studije, stručne prijediplomske studije, te stručne diplomske studije. Trenutno Zbor veleučilišta čine dekani ukupno 32 veleučilišta, od čega je 19 veleučilišta privatno (privatni osnivači i jedinice lokalne uprave kao osnivači), a 13 javno (osnivač Republika Hrvatska).

U radu Zbora veleučilišta bez prava odlučivanja sudjeluju predstavnik Vijeća studenata veleučilišta, predstavnik Rektorskog zbora Republike Hrvatske te predstavnik reprezentativnih sindikata u djelatnosti znanosti i visokog obrazovanja.

Postojanje i djelokrug rada Zbora veleučilišta definirani su člankom 94. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN119/2022). Zbor veleučilišta je zadužen razmatrati i odlučivati o pitanjima od zajedničkog interesa za djelovanje i razvoj veleučilišta, razmatrati problematiku njihovoga rada i razvoja te donositi odgovarajuće preporuke i mišljenja.