Objavljeno: 20.01.2023.

Natječaj zatvoren uslijed utoršenja sredstava za odlazne mobilnosti osoblja predviđenih odobrenim proračunom projekta.

INTERNI NATJEČAJ ZA ODABIR KANDIDATA I DODJELU BESPOVRATNE POTPORE KANDIDATIMA  ZA REALIZACIJU ODLAZNIH MOBILNOSTI OSOBLJA

U SVRHU PODUČAVANJA (STA)/OSPOSOBLJAVANJA (STT)

Unutar projekta 2022-1-HR01-KA171-HED-76870

 

REZULTATI NATJEČAJA

Konačni rezultati (30.10.2023.)

Privremeni rezultati (20.10.2023.)

 

 

Konačni rezultati (01.06.2023.)

Privremeni rezultati (25.05.2023.)

Nakon objave konačnih rezultata pristiglih prijava do 18.05.2023. te odluke Erasmus Povjerenstva o preraspodjeli sredstava na raspolaganju unutar projektnog proračuna za odlazne mobilnosti osoblja preostaje:

1260,00 EUR za 1* 7 dana STA mobilnost u Albaniju.

1110,00 EUR za 1 *5  STT/STA mobilnost u BIH.

___________________________________________________________________

 

Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru objavljuje

Interni natječaj za izbor odlaznog nastavnog/nenastavnog osoblja Veleučilišta i dodjelu bespovratne financijske potpore za odlazak na mobilnost u treće zemlje koje nisu pridružene programu tzv. partnerske zemlje (KA171) za razdoblje provedbe projekta najkasnije do 31. srpnja 2024. godine,  aktivnosti individualne mobilnosti u svrhu:

  • podučavanja (STA) na inozemnoj partnerskoj visokoškolskoj ustanovi (samo nastavno osoblje)
  • osposbljavanje (STT) na inozemnoj partnerskoj visokobrazovnoj ustanovi

Natječaj otvoren od 20. siječnja 2023. godine do trenutka potrošenih projektom odobrenih sredstava za mobilnosti studenata.

Prijavitelji su dužni pažljivo pročitati tekst Natječaja i Upute uz Natječaj te se upoznati s prijavnom dokumentacijom.

Puni tekst natječaja možete preuzeti ovdje.

Prilog 1. Lista partnerskih ustanova  pod KA171 Treće zemlje koje nisu pridružene programu (regija 1 i Regija 2)

Prilog 2. Smjernice za provedbu internih natječaja KA1 mobilnosti 2021-2027

Prilog 3. Primjenjive stope za potporu korisnicima mobilnosti 2022.

Dodatak I. Upute za mogućnost korištenja održivih prijevoznih sredstava – Zeleno putovanje

Prijavi možete pristupiti putem poveznica:

Prijava STA mobilnosti ovdje.

Prijava STT mobilnosti ovdje.

 

Napomena: prije prijave putem poveznice prikupite svu potrebnu dokumentaciju navedenu u tekstu natječaja koju prilažete unutar obrasca skenirano uploudom u  PDF formatu.

Obvezna Prijavna dokumentacija:

Obrasci dodatne dokumentacije prema potrebi:

Izjava o zelenom putovanju

Diseminacijski obrazac

Erasmus koordinatorica stoji na raspolaganju za sva pitanja ili nedoumice u vezi s prijavom na navedeni natječaj, za pitanja o vašem programu realizacije mobilnosti na raspolaganju je prodekanica za stručni i znanstvenoistraživački rad i međunarodnu suradnju, za pravna pitanja na raspolaganju je tajnik veleučilišta te za financijska pitanja na raspolaganju je financijska služba.