Objavljeno: 20.01.2023.

INTERNI NATJEČAJ ZA ODABIR KANDIDATA I DODJELU BESPOVRATNE POTPORE KANDIDATIMA  ZA REALIZACIJU ODLAZNIH MOBILNOSTI OSOBLJA

U SVRHU PODUČAVANJA (STA)/OSPOSOBLJAVANJA (STT)

Unutar projekta 2022-1-HR01-KA171-HED-76870

Rezultati:  naknadno prema uputi iz teksta natječaja niže.

 

Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru objavljuje

Interni natječaj za izbor odlaznog nastavnog/nenastavnog osoblja Veleučilišta i dodjelu bespovratne financijske potpore za odlazak na mobilnost u treće zemlje koje nisu pridružene programu tzv. partnerske zemlje (KA171) za razdoblje provedbe projekta najkasnije do 31. srpnja 2024. godine,  aktivnosti individualne mobilnosti u svrhu:

  • podučavanja (STA) na inozemnoj partnerskoj visokoškolskoj ustanovi (samo nastavno osoblje)

Natječaj otvoren od 20. siječnja 2023. godine do trenutka potrošenih projektom odobrenih sredstava za mobilnosti studenata.

Prijavitelji su dužni pažljivo pročitati tekst Natječaja i Upute uz Natječaj te se upoznati s prijavnom dokumentacijom.

Puni tekst natječaja možete preuzeti ovdje.

Prilog 1. Lista partnerskih ustanova  pod KA171 Treće zemlje koje nisu pridružene programu (regija 1 i Regija 2)

Prilog 2. Smjernice za provedbu Internih natječaja za mobilnosti unutar Erasmus+ KA1 projekata za novo programsko razdoblje 2021-2027.

Prilog 3. Primjenjive stope za potporu korisnicima mobilnosti 2022.

Dodatak I. Upute za mogućnost korištenja održivih prijevoznih sredstava – Zeleno putovanje

Prijavi možete pristupiti putem poveznica:

Prijava STA mobilnosti ovdje.

Prijava STT mobilnosti ovdje.

 

Napomena: prije prijave putem poveznice prikupite svu potrebnu dokumentaciju navedenu u tekstu natječaja koju prilažete unutar obrasca skenirano uploudom u  PDF formatu.

Obvezna Prijavna dokumentacija:

  • Staff Mobility Agreement (Ugovor o mobilnosti u svrhu osposobljavanja)
  • Staff Mobility Agreement (Ugovor o mobilnosti u svrhu poučavanja)

Obrasci dodatne dokumentacije prema potrebi:

Izjava o zelenom putovanju

Diseminacijski obrazac

Erasmus koordinatorica stoji na raspolaganju za sva pitanja ili nedoumice u vezi s prijavom na navedeni natječaj, za pitanja o vašem programu realizacije mobilnosti na raspolaganju je prodekanica za stručni i znanstvenoistraživački rad i međunarodnu suradnju, za pravna pitanja na raspolaganju je tajnik veleučilišta te za financijska pitanja na raspolaganju je financijska služba.