Objavljeno: 21.10.2016.

Natječaj zatvoren.

Natječaj je otvoren od 21. listopada 2016. do utrošenih raspoloživih sredstava.

REZULTATI NATJEČAJA

2. Konačni rezultati prijava pristiglih do 20.6.2017.- Tabela konačnih rezultata

Nakon provedenog postupka izbora kandidata za mobilnost studenata za projekt 2016-1-HR01-KA103-021892 za prijave pristigle do 20. lipnja 2017. preostala sredstva na raspolaganju studentima u sklopu ovog Natječaja iznose ukupno 730,00 eura.


2. Privremeni rezultati prijava pristiglih do 20.6.2017. – Lista odabranih kandidata (objavljeno 5.7.2017.)


1. Konačni rezultati prijava pristiglih do 20.5.2017.- Tabela konačnih rezultata

Nakon provedenog postupka izbora kandidata za mobilnost studenata za projekt 2016-1-HR01-KA103-021892 za prijave pristigle do 20. svibnja 2017. preostala sredstva na raspolaganju studentima u sklopu ovog Natječaja iznose ukupno 1750,00 eura.


Odabrani kandidati mogu odustati od mobilnosti.

O konačnim rezultatima natječaja i daljnjim uputama prijavljeni kandidati će biti obaviješteni elektronskim putem.

Prilog: Upute za odabrane kandidate za odlazak na mobilnost studenata za 2016./2017.

Prilog: Primjerak Sporazuma o učenju u svrhu stručne prakse

Prilog: Erasmus studentska povelja


  1. Privremeni rezultati prijava pristiglih do 20.5.2017. – Lista odabranih kandidata (objavljeno 31.5.2017.)

Konačna lista kandidata s dodijeljenim potporama bit će objavljena nakon isteka roka za postupak podnošenja prigovora prema objavljenom Natječaju.

Protiv rezultata natječaja za odabira kandidata može se podnijeti prigovor Povjerenstvu u roku od 7 dana od dana objave rezultata. Prigovor se podnosi u pisanom obliku prema postupku navedenom u Natječaju. Vlastoručno potpisan Prigovor predaje se u Dekanat u Urudžbeni zapisnik, Županijska 50, svakim radnim danom 8.00-16.00 sati. Prigovor rješava Erasmus Povjerenstvo za rješavanje prigovora. Rok za rješavanje prigovora je najkasnije 7 dana od dana primitka prigovora u Urudžbeni zapisnik.

Prigovori ili upiti poslani elektroničkim putem neće se uzeti u razmatranje.

O rezultatima natječaja i daljnjim uputama kandidati će biti obaviješteni elektronskim putem.

Kandidati su obvezni u potpunosti se upoznati s “Smjernicama za odlaznu mobilnost – studenti 2016. objavljenim uz Natječaj

 

NATJEČAJ

Veleučilište “Lavoslav Ružička” u Vukovaru raspisuje 2. NATJEČAJ za dodjelu financijskih potpora za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka i/ili obavljanja stručne prakse u okviru programa Erasmus+ KA103 projekta broj 2016-1-HR01-KA103-021892

Cijeli tekst Natječaja možete pogledati ovdje

Odluka o raspisivanju Natječaja

Prilog I. Lista partnerskih ustanova

Prilog II. Smjernice za izbor odlaznih studenata 2016.-2017.

Prilog III. Iznosi bespovratnih financijskih potpora za 2016.

Detaljnije upute za prijavu i mobilnost odlaznih studenata možete pogledati u “Smjernicama za odlaznu mobilnost studenata -2016.”

PrilogIV.: Smjernice za odlaznu mobilnost studenti – 2016.

DOKUMENTACIJA ZA NATJEČAJ

Obrasci za prijavu – mobilnost u svrhu studijskog boravaka:

Obrazac-P.S.1.1. Prijava na Natječaj KA103-SMS-2016.-2017.

Obrazac-P.S.6.0. Odobrenje studentske mobilnosti-2016.-2017.

Obrazac-P.S.7.1.T. Supervisor Acceptence Form

Obrasci za prijavu – mobilnost u svrhu obavljanja stručne prakse:

Obrazac-P.S.1.2. Prijava na Natječaj KA103-SMP-2016.-2017.

Obrazac-P.S.6.0. Odobrenje studentske mobilnosti-2016.-2017.

Obrazac-P.S.7.2. Acceptance confirmation SMP-2016.-2017.

Obrasci za prijavu – mobilnost kombinacija studijskog boravaka i obavljanja stručne prakse

Obrazac-P.S.1.3 Prijava na Natječaj KA103-SMS-SMP-2016.-2017.

Obrazac-P.S.6.0. Odobrenje-studentske-mobilnosti-2016.-2017.

Obrazac-P.S.7.3. Acceptance confirmation-SMSiSMP-2016.-2017.

Obrazac-P.S.7.3.T. Supervisor Acceptence Form

Ostali obrasci prema potrebi:

Obrazac-P.S.8.0. Izjava o clanovima zajednickog kucanstva 2016.

Obrazac-P.S.9.0. Izjava o odustajanju – studenti

Obrazac-P.S.10.0. Žalba – odluka o odabiru studenti

Obrazac-P.S.11.0. Prijavni obrazac za osobe s posebnim potrebama KA103-SMP-2016.-2017.