Objavljeno: 21.10.2016.

Natječaj zatvoren!

2. Konačni rezultati prijava pristiglih do 20.05.2017. – Tabela konačnih rezultata

Nakon provedenog postupka izbora kandidata za mobilnost osoblja za projekt 2016-1-HR01-KA103-021892 prijave pristigle do 20. svibnja 2017 potrošena su sredstva koja su projektom bila na raspolaganju Veleučilištu, stoga se ovaj Natječaj zatvara.


2. Privremeni rezultati prijava pristiglih do 20.5.2017. – Rang lista odabranih kandidata (objavljeno 31.05.2017.)


1. Konačni rezultati prijava pristiglih do 20.12.2016. – Tabela konačnih rezultati

Odabrani kandidati mogu odustati od mobilnosti.

Preostali iznos nakon donošenja konačnih rezultata za mobilnost osoblja za projekt 2016-1-HR01-KA103-021892 iznosi 737,00 Eura.


Rok za slanje obavijesti o odustajanju biti će reguliran Ugovorom o dodjeli financijske potpore za Erasmus+ mobilnost osoblja u svrhu podučavanja i osposobljavanja.

O konačnim rezultatima natječaja i daljnjim uputama prijavljeni kandidati će biti obaviješteni elektronskim putem.

Prilog : Upute za odabrane kandidate za odlazak na mobilnost osoblja za 2016./2017.

Prilog : Obrazac STATEMENT OF HOST INSTITUTION


1. Privremeni rezultati prijava pristiglih do 20.12.2016. – Rang lista odabranih kandidata (objavljeno 28.12.2016.)


Konačna lista kandidata s dodijeljenim potporama bit će objavljena nakon isteka roka za postupak podnošenja prigovora prema objavljenom Natječaju.

Protiv privremenih rezultata natječaja za odabira kandidata može se podnijeti prigovor Povjerenstvu u roku od 7 dana od dana objave rezultata. Prigovor se podnosi u pisanom obliku prema postupku navedenom u Natječaju. Vlastoručno potpisan Prigovor predaje se u Dekanat u Urudžbeni zapisnik, Županijska 50, svakim radnim danom 8.00-16.00 sati. Prigovor rješava Erasmus Povjerenstvo za rješavanje prigovora. Rok za rješavanje prigovora je najkasnije 8 dana od dana primitka prigovora u Urudžbeni zapisnik.

O rezultatima natječaja i daljnjim uputama kandidati će biti obaviješteni elektronskim putem.

Kandidati odlazne mobilnosti su obvezni u potpunosti se upoznati s “Smjernicama za odlaznu mobilnost – osoblje 2016. objavljenim uz Natječaj.

NATJEČAJ

Veleučilište “Lavoslav Ružička” u Vukovaru raspisuje 2. NATJEČAJ za dodjelu bespovratnih financijskih potpora za mobilnost osoblja u svrhu podučavanja/osposobljavanja u okviru programa Erasmus+ KA1 -103, projekta broj 2016-1-HR01-KA103-021892

Cijeli tekst Natječaja možete pogledati ovdje.

Odluka o raspisivanju Natječaja

Prilog I. Lista partnerskih ustanova

Prilog II. Smjernice za izbor odlaznog osoblja 2016-2017.

Prilog III. Iznosi bespovratnih financijskih potpora 2016.

Detaljnije upute za prijavu i mobilnost odlaznog osoblja možete pogledati u “Smjernicama za odlaznu mobilnost osoblja – 2016.”

Prilog IV. “Smjernice za odlaznu mobilnost-osoblje-2016.”

DOKUMENTACIJA ZA NATJEČAJ

Obrasci za prijavu – mobilnost u svrhu podučavanja:

Obrazac P.O.1.1 – Prijavni obrazac za Erasmus+ mobilnost osoblja (s izjavom, Europass životopisom i jezičnom putovnicom)

Obrazac P.O.5.1 – Teaching plan draft

Obrazac P.O.6.1 – Pozivno pismo/ Verification letter

Obrazac P.O.7.1 – Obrazac odobrenja mobilnosti nastavnog osoblja

Obrasci za prijavu – mobilnost u svrhu osposobljavanja:

Obrazac P.O.1.2 – Prijavni obrazac za Erasmus+ mobilnosti osoblja (s izjavom, Europass životopisom i jezičnom putovnicom)

Obrazac P.O.5.2 – Work plan draft

Obrazac P.O.6.2 – Pozivno pismo ili Verification Letter

Obrazac P.O.7.2 – Obrazac odobrenja mobilnosti nenastavnog osoblja

Obrazac P.O.7.2 – Obrazac odobrenja mobilnosti nastavnog osoblja

Obrasci za prijavu – mobilnost u svrhu kombinirane mobilnosti podučavanja i osposobljavanja:

Obrazac P.O.1.3 – Prijavni obrazac za Erasmus+ mobilnosti osoblja (s izjavom, Europass životopisom i jezičnom putovnicom)

Obrazac P.O.5.3 – Nastavni plan i plan rada draft (Teaching plan/Work plan)

Obrazac P.O.6.3 – Pozivno pismo ili Verification Letter

Obrazac P.O.7.3 – Obrazac odobrenja mobilnosti nastavnog osoblja

Ostali obrasci prema potrebi:

Obrazac P.O.9.0. – Odustanak od mobilnosti

Obrazac-P.S.10.0.- Prigovor

Obrazac-P.S.11.0.-Prijavi obrazac za osobe s posebnim potrebama-KA103 -2016.-2017.