Objavljeno: 16.05.2016.

Natječaj zatvoren

REZULTATI NATJEČAJA:

Konačni rezultati prijava – Tabela konačnih rezultata

Odabrani kandidati mogu odustati od mobilnosti.

Rok za slanje obavijesti o odustajanju (zbog produžetka trajanja natječaja) je 8. svibnja 2016. godine.

O konačnim rezultatima natječaja i daljnjim uputama prijavljeni kandidati će biti obaviješteni elektronskim putem.

Upute za odabrane kandidate za odlazak na mobilnost osoblja za 2016./2017.

Obrazac STATEMENT OF HOST INSTITUTION


Privremeni rezultati prijava pristiglih na Natječaj – Rang lista odabranih kandidata (objavljeno 24.6.2016.)

Konačna lista kandidata s dodijeljenim potporama bit će objavljena nakon isteka roka za postupak podnošenja prigovora prema objavljenom Natječaju.

Protiv privremenih rezultata natječaja za odabira kandidata može se podnijeti prigovor Povjerenstvu u roku od 7 dana od dana objave rezultata. Prigovor se podnosi u pisanom obliku prema postupku navedenom u Natječaju. Vlastoručno potpisan Prigovor predaje se u Dekanat u Urudžbeni zapisnik, Županijska 50, svakim radnim danom 8.00-16.00 sati. Prigovor rješava Erasmus Povjerenstvo za rješavanje prigovora. Rok za rješavanje prigovora je najkasnije 8 dana od dana primitka prigovora u Urudžbeni zapisnik.

O rezultatima natječaja i daljnjim uputama kandidati će biti obaviješteni elektronskim putem.

Kandidati odlazne mobilnosti su obvezni u potpunosti se upoznati s “Smjernicama za odlaznu mobilnost – osoblje 2016. objavljenim uz Natječaj.

NATJEČAJ

Cijeli tekst Natječaja možete pogledati ovdje.

Odluka o raspisivanju Natječaja
Smjernice za izbor odlaznog osoblja 2016-2017.
Financijski iznosi 2016.

Detaljnije upute za prijavu i mobilnost odlaznog osoblja možete pogledati u “Smjernicama za odlaznu mobilnost osoblja -2016.”

DOKUMENTACIJA ZA NATJEČAJ

Obrasci za prijavu – mobilnost u svrhu podučavanja:

Obrazac P.O.1.1 – Prijavni obrazac za Erasmus+ mobilnost osoblja (s izjavom, Europass životopisom i jezičnom putovnicom)
Obrazac P.O.5.1 – Teaching plan draft
Obrazac P.O.6.1 – Pozivno pismo/ Verification letter
Obrazac P.O.7.1 – Obrazac odobrenja mobilnosti nastavnog osoblja

Obrasci za prijavu – mobilnost u svrhu osposobljavanja:

Obrazac P.O.1.2 – Prijavni obrazac za Erasmus+ mobilnosti osoblja (s izjavom, Europass životopisom i jezičnom putovnicom)
Obrazac P.O.5.2 – Work plan draft
Obrazac P.O.6.2 – Pozivno pismo ili Verification Letter
Obrazac P.O.7.2 – Obrazac odobrenja mobilnosti nenastavnog osoblja
Obrazac P.O.7.2 – Obrazac odobrenja mobilnosti nastavnog osoblja

Obrasci za prijavu – mobilnost u svrhu kombinirane mobilnosti podučavanja i osposobljavanja:

Obrazac P.O.1.3 – Prijavni obrazac za Erasmus+ mobilnosti osoblja (s izjavom, Europass životopisom i jezičnom putovnicom)
Obrazac P.O.5.3 – Nastavni plan i plan rada draft (Teaching plan/Work plan)
Obrazac P.O.6.3 – Pozivno pismo ili Verification Letter
Obrazac P.O.7.3 – Obrazac odobrenja mobilnosti nastavnog osoblja

Ostali obrasci prema potrebi:

Obrazac P.O.9.0. – Odustanak od mobilnosti
Obrazac P.S.10.0. – Prigovor
Obrazac P.S.11.0. – Prijavi obrazac za osobe s posebnim potrebama-KA103 -2016.-2017.