Objavljeno: 25.04.2022.

Poštovani studenti-volonteri,

Kako na Veleučilištu “Lavoslav Ružička” u Vukovaru njegujemo instituciju volontiranja kao primjera osviještenog društvenog angažmana studenata kao budućih akademskih građana, pozivamo vas da se ispunjavanjem ovog obrasca prijavite za volontiranje na Vukovarskom krosu koji će se održati u park šumi Adica 14.5.2022. s početkom u jutarnjim satima (termin će naknadno biti objavljen).

Organizatori ove manifestacije su:

-Lions klub Vukovar,
-Veleučilište “Lavoslav Ružička” u Vukovaru,
-Hrvatska liječnička komora,
-Atletski klub Maraton Vukovar

i mnogi drugi a svrha je pomoći starijima i nemoćnima s prikupljanjem sredstava. Nastupiti će djeca svih školskih uzrasta (vrtići, osnovne i srednje škole) te osobe s invaliditetom na različitim dužinama staza (od 400 m na dalje).

Od volontera se očekuje logistička pomoć u smislu pomoći prilikom prijava sudionika, davanja uputa, sigurnosti na stazi na pojedinim točkama i slično. Očekivano trajanje volonterskog angažmana je 4-5 sati. Ukoliko imate prijateljicu ili prijatelja s drugog smjera ili godine na Veleučilištu “Lavoslav Ružička” u Vukovaru, također ih možete angažirati i potaknuti da se prijave.

Volonter se obvezuje na primjereno ponašanje te da će slijediti upute dobivene od organizatora volontiranja a organizator volontiranja se obvezuje organizirati volontiranje u skladu sa Zakonom o volontiranju te odnositi se prema volonterima s poštovanjem, osigurati okrjepu za vrijeme volontiranja te dodijeliti zadatke isključivo sukladno prirodi samog događaja a kako je već navedeno u tekstu.

Svaki oblik destruktivnog ponašanja poput opijanja, napuštanja mjesta volontiranja bez dopuštenja, diskriminacije ili vrijeđanja bilo volontera ili sudionika krosa je strogo zabranjen.
Svi volonteri će dobiti potvrdu o volontiranju i majicu koja im ostaje u vlasništvu.

Za sve upite možete me kontaktirati na mail:
sjelica@vevu.hr ili na telefon 091 444 6908.

Stjepan Jelica, mag. physitoth., v. pred.
Koordinator za volontere Veleučilišta “Lavoslav Ružička” u Vukovaru