Objavljeno: 29.12.2020.

Vukovarske novine, broj 725 od 24. prosinca 2020.