Objavljeno: 27.06.2021.

U okviru EU projekta kojeg provodi Udruga žena Vukovar pod nazivom “Nove mogućnosti-bolja socijalna uključenost starijih osoba” provoditi će se volonterski program pod nazivom “Zdravlje i tjelesna aktivnost”.

 

Planirano je uključiti četiri fizioterapeuta s područja grada Vukovara koji bi provodili programe poput: aqua aerobika, predavanja o zdravlju te program vježbanja.

 

1. Program Aqua aerobika 2 volontera

 

Vrijeme i trajanje volonterskog programa:

Dva puta tjedno (8 sati mjesečno) kroz 2 mjeseca u trajanju po sat vremena

Kolovoz 2021., rujan 2021.

Mjesto održavanja volonterskog programa:

Sportski objekti Vukovar

2. Predavanja o zdravlju

 

Vrijeme i trajanje volonterskog programa:

8 predavanja o zdravlju kroz 14 mjeseci u trajanju jednog sata

Volontiranje će biti fleksibilno prema dogovoru, od kolovoza 2021. do rujna 2022.

Mjesto održavanja volonterskog programa:

Udruga žena Vukovar, Klub osoba treće dobi u općini Borovo

3. Program vježbanja

 

Vrijeme i trajanje volonterskog programa:

8 termina vježbi kroz 14 mjeseci u trajanju jednog sata

Volontiranje će biti fleksibilno prema dogovoru, od kolovoza 2021. do rujna 2022.

Mjesto održavanja volonterskog programa:

Udruga žena Vukovar, Klub osoba treće dobi u općini Borovo

 

Odgovornosti i dužnosti volontera:

– osmišljavanje, priprema i održavanje programa Aqua aerobik
– osmišljavanje tema o zdravlju te održavanje predavanja
– osmišljavanje i provedba vježbi prilagođenih osobama starije životne dobi
– sastavljanje izvješća o provedenim programima

 

Od volontera se očekuje minimalni angažman od 8 sati mjesečno kroz 14 mjeseci. Mjesečno će volontirati po dva volontera na navedenim programima, ukupno 4 mlada volontera fizioterapeuta.

 

Odabrana 4 volontera fizioterapeuta proći će trodnevna edukaciju „Menadžment volontera i Komunikacija sa starijim osobama“.

Mjesto i vrijeme održavanja edukacije:

Srpanj 2021., Ilok

Volonterima nudimo sljedeće:

 

– volonterske ugovore
– evidenciju odrađenih volonterskih sati
– mjesečni džeparac za topli obrok
– osiguranu opremu za održavanje volonterskih programa
– trodnevnu edukaciju „Menadžment volontera i Komunikacija sa starijim osobama“
– trošak smještaja za edukaciju u Iloku
– trošak puta od mjesta boravka do mjesta održavanja edukacije
– potvrde o sudjelovanju na edukaciji
– dvodnevni izlet u Mađarsku (osiguran trošak puta i smještaja)

 

Uključivanjem volontera u projektne aktivnosti pozitivno će se utjecati na razvoj socijalnih vještina i na povećanje međugeneracijske solidarnosti.

 

Mladi volonteri će kroz sportske i edukativne aktivnosti u okviru volonterskih programa za starije osobe direktno raditi na poboljšanju kvalitete života starijih osoba.

 

Ukoliko ste zainteresirani za neku od volonterskih pozicija, slobodno nam se javite na našu e-mail adresu: udruga.zena@vukovar.tcloud.hr ili na broj telefona 421-191.

 

Dodatne informacije možete dobiti i od koordinatora za volontere Veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru Stjepana Jelice, mag. physioth., v. pred. na mail sjelica@vevu.hr