Objavljeno: 27.04.2021.

Kako bismo studente pripremili na buduće zapošljavanje, Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru  organizira VEVU dane karijera koji će se zbog epidemiološke situacije ove godine održati virtualno.

 

Riječ je o jednom od važnih događaja s fokusom na studente, poslodavce i tržište rada, na kojem se promiču praktična znanja, suradnja, interakcija i volonterski rad studenata, poduzetnika, alumnija s ciljem motiviranja, educiranja i potencijalnoga zapošljavanja.

 

Dan karijera održat će se putem VEVU Facebook i YouTube kanala u utorak 4. svibnja 2021. godine, od 10.30 do 16.00 sati.

Virtualni VEVU dani karijera Virtualni VEVU dani karijera