Objavljeno: 04.10.2017.

Project for higher education student and staff mobility between Programme Countries and Partner Countries

2017-1-HR01-KA107-035067

Programme: Erasmus+ – founded by the European Union
Key Action: Learning Mobility of Individuals
Action Type: Mobility between Programme and Partner Countries
Project holder: College of Applied Sciences Lavoslav Ruzicka in Vukovar
Project duration: 01-06-2017 – 31-07-2019

Project budget: 30830,00 EUR

 

SAŽETAK PROJEKTA – U IZRADI
PROJECT SUMMARY – IN PROGRESS

 

College of Applied Sciences Lavoslav Ruzicka in Vukovar with project partner institutions: University Business Academy in Novi Sad, Republic of Serbia and University “VITEZ”, Bosnia and Hercegovina implement the project of higher education student and staff mobility. Within the project the activities of teaching and training during staff mobility and the study period during student mobility enables improvement of academic and professional experiences gained abroad.

 

The main objectives of the project are to foster quality improvement and internationalization at participating institutions and to improve the level of key competences and skills of the participants that enhance the international dimension of education and training.

PROJEKT MOBILNOSTI STUDENATA I OSOBLJA VISOKOOBRAZOVNIH USTANOVA IZMEĐU PROGRAMSKIH I PARTNERSKIH ZEMALJA
2017-1-HR01-KA107-035067

Program: Erasmus+  financiran je sredstvima Europske Unije
Ključna aktivnost: obrazovna mobilnost pojedinaca
Vrsta Aktivnosti: Mobilnost između programskih i partnerskih zemalja
Trajanje projekta: 1.6.2017. – 31.7.2019.

 

Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru s partnerskim ustanovama na  projektu: Fakultetom za ekonomiju i inženjerski menadžment Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu iz Republike Srbije i Sveučilištem „Vitez“ iz Bosne i Hercegovine provodi projekt mobilnosti studenata i osoblja u visokom obrazovanju. Provedbom projekta kroz podučavanje i osposobljavanje tijekom mobilnosti osoblja te kroz aktivnost studiranja tijekom mobilnosti studenata omogućuje se unapređenje akademskih i stručnih iskustava ostvarenih u inozemstvu.
Cilj projekta je podizanje kvalitete i internacionalizacije ustanova sudionica na projektu i stupnja ključnih kompetencija i vještina njihovih sudionika, čime se doprinosi unaprjeđenju međunarodne dimenzije obrazovanja i osposobljavanja.

 

II: Mobilnosti osoblja i studenata

Provedene mobilnosti:

3 dolazne mobilnosti na VEVU  nenastavnog osoblja s partnerskih ustanova u svrhu „Job shadowing-a.“

7 dolaznih mobilnosti predavača s partnerske ustanove FIMEK, Republika Srbija

2 dolazne mobilnosti predavača s partnerske ustanove SUV, Vitez BIH

1 odlazna mobilnost predavača VEVU u partnersku ustanovu „Vitez“ BIH

5 odlazna mobilnost predavača VEVU u partnersku ustanovu FIMEK, Republika Srbija

Provedene studentske mobilnosti:

2 odlazne mobilnosti studentica VEVU na partnersku ustanovu u BIH u svrhu studija – pisanje završnog rada

2 dolazna mobilnost na VEVU studenta iz partnerske ustanove Vitez u svrhu studija

PROSPEKT KA 107 – PROJEKT MOBILNOSTI

Učinci projekta – u izradi