Objavljeno: 10.01.2023.

Željko Đekić je zaposlenik Nacionale memorijalne bolnice „dr. Juraj Njavro“ u Vukovaru na poslovima iz djelokruga rada prvostupnika fizioterapije u stacionarnoj i ambulantnoj fizioterapiji i rehabilitaciji bolesnika. Na Veleučilištu „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru studirao je na studiju fizioterapije u statusu izvanrednog studenta u razdoblju od 2011. do 2014. godine. Predsjednik je udruge završenih studenata Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru – ALUMNI VEVU od 2016. godine.

Za svoj rad i nesebično zalaganje za potrebite, bolesne, socijalno osjetljive i ostale marginalizirane skupine nagrađen je Državnom nagradom za humanitarni rad u 2018. godini koja je najveće priznanje koje se dodjeljuje u Hrvatskoj za iznimna postignuća i doprinos razvoju i unapređenju humanitarnog rada u Republici Hrvatskoj.

Interesi i motivi za upis na studij bili su raznoliki, financijski, akademski, socijalni i intelektualni, a sve u cilju unaprjeđenja stručnog znanja i profesionalnog statusa.

O svom studiranju i aktivnostima u udruzi Željko ističe sljedeće:

„Kritičko razmišljanje i mogućnost razlikovanja bitnih od nebitnih informacija prate nas tijekom cijelog života. Na studiju se stječu teorijska znanja koja su me osobno zainteresirala, a koja su se uz praktično znanje koje sam posjedovao izvrsno uklopila u jednu cjelinu. Mislim da se nakon završenog preddiplomskog studija fizioterapije u Vukovaru mogu u potpunosti nazvati fizioterapeutom. Studij je u potpunosti ispunio moja očekivanja, posebno u stručnom i praktičnom dijelu te organizacijom predavanja i vježbi za nas izvanredne studente.

Kao predsjednik ALUMNI VEVU udruge mogu istaknuti kako je kvaliteta vukovarskog Veleučilišta u skladu sa standardima u području visokog obrazovanja u sva tri studijska programa. Kontinuirano se ulaže u razvoj znanstvenog, nastavnog i stručnog rada i unaprjeđenje uvjeta studiranja. Stoga bih osobno preporučio dolazak svim budućim naraštajima studenata u Vukovar.

Siguran sam da su znanja i vještine koje studenti usvoje tijekom studiranja na vukovarskom veleučilištu dovoljno kvalitetna za njihovo uključivanje na tržište rada nakon završetka studija. Izuzetno je bitna suradnja Veleučilišta i poslovnih i javnih subjekata u gradu i okruženju u obavljanju studentske prakse. Povratne informacije partnera ukazuju na specifična znanja i vještine koji su potrebni studentima u svakodnevnim radnim situacijama pa se tako usklađuje ono što se uči na nastavi s onim što je potrebno u praksi.

Obavljajući funkciju predsjednika ALUMNI VEVU udruge primjećujem zadnjih godina stalni pomak u kvaliteti studiranja te obilje sadržaja u izvannastavnim aktivnostima koji studentima omogućuje još ugodniji boravak u Vukovaru. Udruga je uspostavila kvalitetnu suradnju s Upravom Veleučilišta i sa stručnim osobljem na sva tri studijska programa te mislim kako je to ogledni primjer da završeni studenti ostanu dugoročno povezani sa svojom visokoobrazovnom ustanovom.“

Željku želimo puno uspjeha u daljnjem profesionalnom radu i osobnom životu te još mnogo provedenih aktivnosti u suradnji s VEVU alumnijima i našim studentima.