Objavljeno: 17.11.2020.

Na devetoj sjednici Vijeća veleučilišta i visokih škola RH donesena je Odluka o osnivanju Odbora za javna veleučilišta i visoke škole, radnog tijela vijeća koje će se baviti specifičnim pitanjima važnima za javna veleučilišta i visoke škole.

Za predsjednika Odbora izabran je dekan Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru, dr.sc. Željko Sudarić, prof. v.š., a članovima Odbora su imenovani svi dekani javnih veleučilišta i visokih škola koji djeluju u sastavu Vijeća.

Veliko je ovo priznanje i potvrda Dekanu za sve ostvarene rezultate u protekle dvije godine, ali i uspjeh za grad Vukovar, Vukovarsko-srijemsku županiju i Veleučilište koje je prepoznato kao mjesto stručnog i kvalitetnog studiranja.

Veliko priznanje za Veleučilište i dekana Sudarića