Objavljeno: 27.06.2023.

Veleučilište je službeno okončalo postupak reakreditacije dobivanjem Potvrde Ministarstva znanosti i obrazovanja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja utvrđenih Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN br. 45/09) i drugim propisima koji reguliraju postupak reakreditacije visokih učilišta.

Potvrda MZO-a izdana je na temelju Akreditacijske preporuke Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) od 2. svibnja 2023. godine i Mišljenja Akreditacijskog savjeta od 31. ožujka 2023. godine u kojima se utvrđuje da je Veleučilište uspješno realiziralo aktivnosti u skladu s Akcijskim planom za unaprjeđenje kvalitete u postupku reakreditacije Veleučilišta za razdoblje od studenog 2020. godine do siječnja 2023. godine.

Izdavanjem navedene Potvrde od strane nadležnog Ministarstva službeno je okončan postupak reakreditacije Veleučilišta koji je započeo u ožujku 2019. godine izradom samoanalize i druge potrebne dokumentacije te posjetom stručnog povjerenstva Veleučilištu u studenom 2019. godine.

Potvrda MZO-a o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja dokaz je uspješnog rada svih zaposlenika, studenata i partnera Veleučilišta na području unaprjeđenja nastavnog procesa i kvalitete rada Veleučilišta.

Veleučilište se još jednom zahvaljuje svima koji su svojim trudom i zalaganjem doprinijeli uspješnom završetku postupka reakreditacije.