Objavljeno: 21.03.2024.

Nekadašnji Batin „Radnički dom“ u Borovu naselju od 18. ožujka 2024. godine nova je adresa Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru. Preseljenjem u novu zgradu na novoj adresi ostvareni su brojni planovi  i dobivene su nove mogućnosti kako za studente tako i za samo Veleučilište. Novi i suvremeni prostor,  kao i oprema početak su novog i još snažnijeg razvoja Veleučilišta što će također pridonijeti i boljem studentskom standardu, kvaliteti nastavnog procesa, ali i razvoju samog grada Vukovara koji svakim danom postaje pravi studentski grad budućnosti.

Nova adresa je Ulica Blage Zadre 2, Vukovar.