Objavljeno: 09.02.2024.

Međunarodna znanstvena konferencija – CRODMA 2024. održat će se 24. i 25. listopada 2024. godine u Varaždinu. Konferenciju organizira CRODMA – Hrvatska udruga za direktni i interaktivni marketing, a naše Veleučilište je već šestu godinu jedan od suorganizatora. Prihvaćeni radovi bit će objavljeni u Zborniku radova čiji su izdavači CRODMA i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – HAZU što ih čini radovima kategorizacije A1.

Detaljne informacije o Konferenciji dostupne su na mrežnoj stranici www.crodma.hr.