Objavljeno: 04.03.2024.

Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru je suorganizator prve međunarodne znanstvene konferencije pod nazivom „International Modern Business Conference (MBC) on economics and management“ koja će se održati u Beogradu, 22. svibnja 2024. godine.

Krovna tema konferencije glasi Managing Digital Business and Digital Transformation: Key Challenges and Trends, a obuhvaća široka tematska područja iz ekonomije, prava, etike, ekologije, turizma i digitalne tehnologije.

Pozivamo sve zainteresirane da svojim aktivnim sudjelovanjem podrže rad Konferencije.

Detalji za prijavu dostupni su na sljedećoj poveznici: https://mbs.edu.rs/modern-business-conference/

MBC Call for papers