Objavljeno: 22.03.2021.

Tjednik za pravna i ekonomska pitanja, Informator u svom 6670. broju predstavio je naše Veleučilište te upoznao svoje čitatelje s radom i aktivnostima Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru, od samog početka rada pa sve do danas.

U intervju s glavnom urednicom Informatora, Slavicom Banić naš dekan dr. sc. Željko Sudarić, prof. v. š. prisjetio se početka rada Veleučilišta, sadašnjosti, ali i predstavio planove vezane za budućnost, što Veleučilište i naši studenti znače za grad Vukovar i njegov razvitak kao i razvitak cijele Vukovarsko-srijemske županije.

Veleučilište predstavljeno u Informatoru Veleučilište predstavljeno u Informatoru Veleučilište predstavljeno u Informatoru